STR

Riskutbildning

Riskutbildning

Den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildning till att bli tvådelad:

Del 1 (den så kallade ”Risk 1:an”) är riskutbildningens nya del. Den omfattar hur alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt påverkar oss i trafiken.

Del 2 är riskutbildningens gamla del (kallas ofta ”halkbana”). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du fått en tid av oss på Risk 2 så samlas vi på trafikskolan ( om inget annat anges )

Syftet med Risk 1:an är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskaps-och körprov. När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra dina prov hos Trafikverket.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år.

Kursen är förlagd vid ett tillfälle på cirka 3,5 timme, varav 3 timmar är effektiv kurstid. Resterande tid är avsedd för fika och bensträckare.

Observera att du måste ta med giltig legitimation till båda riskutbildningarna!

Se kursstarter här

© Magnusons Trafikskola 2019.

Design och produktion av Rainy Days